Uncategorized

Zasady BHP

Reguły bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być znane każdemu zatrudnionemu. Zapoznanie pracowników z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca czasem jest również odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Zabezpieczenia są jednym z najważniejszych składników życia, o które wypada zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać zarówno w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, czy też w nietutejszych towarzystwach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są ważne, ponieważ jeżeli doszłoby do niewłaściwej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej. Oczywiście nie zawsze wypłata odszkodowania poprzez ubezpieczyciela jest możliwa. Odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie w przypadkach określonych w umowie. Takim niedobrym sytuacjom można jednakże zapobiec, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który troszczy się o ubezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego dba, aby były cenione przez pracowników.