Uncategorized

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu niepoprawnego działania narzędzi albo nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z decydujących obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy zwyczajowo mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a precyzyjniej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kwalifikuje się np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć ze względu nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników słynne jest także ubezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy poprzez ubezpieczyciela, o ile osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego typu umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Towarzystwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych poprzez osobę składek, jeśli umrze podczas trwania terminu zabezpieczenia. Nieraz okres taki kończy się, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.