Uncategorized

Tragedie żywiołowe

Klęski żywiołowe prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń i utraty mienia. Mimo to w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze pomogą, tym, którzy utracili własne majątki. Ponadto przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są nieodzowne, lecz nie zawsze pełnią swoją rolę. Jak zatem zapobiec utracie mienia wskutek klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek nigdy nie zwyciężył z naturą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednak społeczeństwo działając w porozumieniu z rządem może zdziałać w zasadzie sporo. Wówczas nawet mimo braku ubezpieczenia, powstrzyma się wielu zniszczeniom, nie tylko spowodowanym poprzez powódź, ale także przez śnieżyce, susze, itp.

Warto zadbać o ubezpieczenie majątkowe, które mogą dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia odnosi się miedzy innymi obiektów, mienia ruchomego, czy też innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie ważne. Wówczas za straty popełnione poprzez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład ubezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu