Uncategorized

Test kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna prócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać również test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się właściwie na szlifowaniu zręczności jak choćby słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak znacznym stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest zatem czysto teoretyczna, kompletnie nieprzydatna za granicą, jednak stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do pojedynczych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić biegłość czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zdolność pisania to może się zdarzyć opis obrazka. Uczeń ma wówczas za zadanie zapisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.