Uncategorized

Gramatyka

Zasadniczym elementem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymaga od studiującego opanowania teorii i wykonywania sposobnych zadań, dzięki którym będzie mógł wypróbować na jakim pułapie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna opierać się zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich umiejętności i srogim ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymaga od słuchacza metodycznego powtarzania opanowanego materiału z działu gramatyki i użytkowaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w trakcie wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Gramatyka to dział dosyć rozległy, w który wliczają się w zasadzie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, czy też sprawiające trudności frazesy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one wiele znaczeń, w stosunku do kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są również wyrażenia o nadzwyczaj siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez wielkich problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.